Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs

Op 19 september heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs zullen dit principeakkoord de komende tijd aan hun achterban voorleggen.

Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs (PDF | 12 pagina's | 98 kB)