Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations

Het convenant bevat een akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met verschillende partijen over fietsparkeren bij stations. Het betreft een akkoord met NS, ProRail, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, Fietsersbond, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), ANWB en Rover.

Bestuursakkoord over fietsparkeren bij stations (PDF | 13 pagina's | 436 kB)