Instellingssubsidie en toelichting

Aanvraag Instellingssubsidie behorend bij artikel 3.1 en 8.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

SZW verstrekt in principe géén instellingssubsidies, tenzij andere subsidie- en financieringsvormen niet of onvoldoende geschikt zijn.

Een instellingssubsidie is een subsidie voor de uitvoering van dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende, structurele activiteiten door uw instelling.
Het betreffen kosten ten aanzien van bijvoorbeeld personele inzet en middelen (o.a. communicatie, monitoring, huisvesting, ICT)

Is het van belang dat u voor het behalen van specifieke beleidsdoelen uw structurele activiteiten voortzet?
Dan kunt u in aanmerking komen voor een instellingssubsidie. Een van de voorwaarden is wel dat u de afgelopen 5 jaar opeenvolgend voor specifieke beleidsdoelen een projectsubsidie van SZW heeft ontvangen.

Voldoet u ook aan de overige criteria die zijn opgenomen in de toelichting. Stuur dan een mail naar SZWsubsidies@minszw.nl