VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2015

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.