VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2015

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2015 (PDF | 97 pagina's | 1,2 MB)