X Defensie - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

X Defensie - Rijksjaarverslag 2016 (PDF | 157 pagina's | 1,7 MB)