IIB Overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk IIB van de Rijksbegroting.