XVIII Wonen en Rijksdienst - Rijksjaarverslag 2016

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk XVIII van de Rijksbegroting.