XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2017

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.