III Algemene Zaken - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk III van de Rijksbegroting.