XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.