XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.