XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting.