XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.