Jaarverslag integriteit 2019 ministerie van Financiën

In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Alle ministeries publiceren daardoor vanaf dit jaar een jaarverslag integriteit.

De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief  omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening.