Visuele samenvatting Financieel Jaarverslag Rijk 2020

Dit is een samenvatting van het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2020 in grafieken.

Een andere uitwerking van het Rijksjaarverslag 2020 met grafieken staat bij: