I De Koning - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk I van de Rijksbegroting.

I De Koning - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 24 pagina's | 1,1 MB)