XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XIII van de Rijksbegroting.

XIII Economische Zaken en Klimaat - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 201 pagina's | 9,8 MB)