Jaarverslag Integriteit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Het jaarverslag integriteit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft inzicht in de verankering van integriteit in de organisatie, zowel inhoudelijk als getalsmatig. Deze rapportage gaat over het kerndepartement en de dienstonderdelen.

Jaarverslag Integriteit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023