Verantwoordingsbrief 2012

In de Verantwoordingsbrief 2012 legt de minister-president namens het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over het jaar 2012 op alle beleidsterreinen.