Kamerbrief Afbouw staatssteun ING

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer dat hij beëindiging van de Illiquid Assets Back-up Faciliteit (IABF) met ING is overeengekomen. Deze faciliteit heeft betrekking op de zogenoemde Alt-A portefeuille. Beëindiging van de IABF past in de kabinetsvisie om overheidsingrijpen in de financiële sector en de bijbehorende risico’s voor de Staat zo spoedig mogelijk af te bouwen. Met de beëindiging van de IABF is het einde van de staatssteun aan ING in zicht.

Kamerbrief Afbouw staatssteun ING ( PDF | 4 pagina's | 91 kB )