Kamerbrief appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

In deze brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Wiebes van Financiën nader in op de aanbevelingen uit het BEPS-project.

De OESO heeft maandag 5 oktober de resultaten van het BEPS-project gepresenteerd: 15 rapporten met maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan met een wereldwijd gecoördineerde aanpak. Nederland heeft altijd gepleit voor een dergelijke internationale aanpak van belastingontwijking.

De aanbevelingen uit het BEPS-project zijn erop gericht om beter belasting te kunnen heffen daar waar waarde wordt gecreëerd. Nederland zal actief meewerken aan – gezamenlijke - invoering van de aanbevelingen.

De aanbevelingen doen geen afbreuk aan de sterktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. De deelnemingsvrijstelling, het uitgebreide verdragennetwerk en het geven zekerheid vooraf door de Belastingdienst, blijven hoekstenen van het Nederlandse vestigingsklimaat. 

Kamerbrief appreciatie uitkomst BEPS-project en vooruitblik Nederlands fiscaal vestigingsklimaat (PDF | 25 pagina's | 285 kB)