Nader rapport wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet Vliegbelasting)

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt het nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet Vliegbelasting, naar de Tweede Kamer. Het kabinet wil per 1 januari 2021 een vliegbelasting invoeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een Europese belasting op luchtvaart. Voor het geval een Europese vliegbelasting te lang op zich laat wachten is een wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt van 7 euro per vertrekkende passagier. Transferpassagiers worden uitgezonderd. Ook komt er een vliegbelasting voor vrachtverkeer, waarbij geldt dat vliegtuigen die minder geluid produceren minder worden belast.

Nader rapport wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet Vliegbelasting) (PDF | 6 pagina's | 45 kB)