Kamerbrief over verantwoording openstaande voorschotten toeslagen

Minister Hoekstra informeert de Tweede Kamer over aanpassing in de verantwoordingsstukken 2018 van de saldibalansen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kamerbrief over verantwoording openstaande voorschotten toeslagen (PDF | 2 pagina | 397 kB)