Kamerbrief verkenning regeling maatwerk bij huishoudens met multiproblematiek

Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer, mede namens de ministers van VWS en BZK, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS het eindrapport van de Verkenning Regeling Maatwerk Multiprobleem Huishoudens aan.

Kamerbrief verkenning regeling maatwerk bij huishoudens met multiproblematiek (PDF | 3 pagina's | 106 kB)