Nader rapport inzake het voorstel van wet minimum CO2-prijs

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt het nader rapport inzake het voorstel van wet minimum CO2-prijs naar de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat er per 1 januari 2020 een minimumprijs komt voor CO2 die in Nederland wordt uitgestoten met elektriciteitsproductie. Doordat elektriciteitsproducenten met deze maatregel meerjarige zekerheid krijgen over de kosten die zij ten minste moeten maken, worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu.

Nader rapport inzake het voorstel van wet minimum CO2-prijs (PDF | 9 pagina's | 66 kB)