Kamerbrief over voortgang en evaluatie passend onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de voortgang en evaluatie passend onderwijs.

Kamerbrief over voortgang en evaluatie passend onderwijs (PDF | 20 pagina's | 341 kB)

Stand van zaken evaluatie passend onderwijs - Deel 5 Tussenstand (PDF | 38 pagina's | 647 kB)

Regio-oplossingen passend onderwijs - Leren van ervaringen in de regio (PDF | 50 pagina's | 2,0 MB)

Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2 (PDF | 63 pagina's | 1,2 MB)

Passend onderwijs in de klas - tweede meting (PDF | 155 pagina's | 1,5 MB)

Bijlagen bij rapport Passend onderwijs in de klas (PDF | 66 pagina's | 1000 kB)

Monitor Scholen (PDF | 156 pagina's | 1,3 MB)

Monitor samenwerkingsverbanden 2018 (PDF | 108 pagina's | 1,4 MB)

Antwoorden op Kamervragen over cijfers van speciaal onderwijs over de Staat van het Onderwijs (PDF | 2 pagina's | 77 kB)

Toelichting bij de aanvullende maatregelen over vereenvoudiging van bekostiging van primair onderwijs (PDF | 2 pagina's | 153 kB)

Monitor samenwerkingsverbanden 2018 (PDF | 108 pagina's | 1,4 MB)

Rapportage verkennend onderzoek Belemmeringen als gevolg van de bekostiging van residentiële plaatsingen (PDF | 12 pagina's | 374 kB)

Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo (PDF | 80 pagina's | 963 kB)

Overzicht vertelpunt passend onderwijs (PDF | 1 pagina | 97 kB)

Overzichtsgrafieken patroon - evaluatie passend onderwijs (PDF | 16 pagina's | 4,0 MB)

Verbetervoorstel formulier passend onderwijs (PDF | 1 pagina | 29 kB)

Evaluatie van positieven ervaringen (PDF | 8 pagina's | 1,0 MB)