Kamerbrief over voortgang en evaluatie passend onderwijs

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de voortgang en evaluatie passend onderwijs.

Download 'Kamerbrief over voortgang en evaluatie passend onderwijs' 1/18

PDF document | 20 pagina's | 341 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Stand van zaken evaluatie passend onderwijs - Deel 5 Tussenstand' 2/18

PDF document | 38 pagina's | 647 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Regio-oplossingen passend onderwijs - Leren van ervaringen in de regio' 3/18

PDF document | 50 pagina's | 2 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2' 4/18

PDF document | 63 pagina's | 1,2 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Passend onderwijs in de klas - tweede meting' 5/18

PDF document | 155 pagina's | 1,5 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Bijlagen bij rapport Passend onderwijs in de klas' 6/18

PDF document | 66 pagina's | 1.000 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Monitor Scholen' 7/18

PDF document | 156 pagina's | 1,3 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Monitor samenwerkingsverbanden 2018' 8/18

PDF document | 108 pagina's | 1,4 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Antwoorden op Kamervragen over cijfers van speciaal onderwijs over de Staat van het Onderwijs' 9/18

PDF document | 2 pagina's | 77 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Toelichting bij de aanvullende maatregelen over vereenvoudiging van bekostiging van primair onderwijs' 10/18

PDF document | 2 pagina's | 153 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Monitor samenwerkingsverbanden 2018' 11/18

PDF document | 108 pagina's | 1,4 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Rapportage verkennend onderzoek Belemmeringen als gevolg van de bekostiging van residentiƫle plaatsingen' 12/18

PDF document | 12 pagina's | 374 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo' 13/18

PDF document | 80 pagina's | 963 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Een perspectief op passend onderwijs' 14/18

Gecomprimeerd bestand (zip) | 13,9 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Overzicht vertelpunt passend onderwijs' 15/18

PDF document | 1 pagina | 97 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Overzichtsgrafieken patroon - evaluatie passend onderwijs' 16/18

PDF document | 16 pagina's | 4 MB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Verbetervoorstel formulier passend onderwijs' 17/18

PDF document | 1 pagina | 29 kB

Kamerstuk | 19-06-2019

Download 'Evaluatie van positieven ervaringen' 18/18

PDF document | 1 pagina | 1 MB

Kamerstuk | 19-06-2019