Aanbiedingsbrief uitvoering sociale zekerheid

Minister Koolmees biedt de Tweede Kamer, ook namens staatssecretaris Van Ark, vijf brieven aan. In deze brieven gaat hij in op de ontwikkelingen in de uitvoering, de in gang gezette onderzoeken en maatregelen richting structurele verbetering.