Beantwoording Kamervragen over vervallen automaatcode in Duitsland

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Automaatcode vervalt in Duitsland'.