Kamerbrief met geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020

Minister Van Engelshoven stuurt een brief met de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen (RvC) naar de Eerste Kamer. Deze vindt plaats op 3 en 4 februari 2020 in Zagreb.