Evaluatie wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur

Minister Van Engelshoven stuurt een evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) met een advies Raad voor Cultuur naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op beide rapporten.

Evaluatie wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur (PDF | 2 pagina's | 213 kB)