Kamerbrief e-Herkenning

Staatssecretarissen Vijlbrief stuurt, mede namens de minister van BZK, een brief over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van authenticatiemiddelen voor bedrijven met een voldoende betrouwbaarheidsniveau, zoals eHerkenning.