Kamerbrief versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de keuze om bepaalde voorwaarden voor afstandsonderwijs voor inburgeraars met ingang van 6 april jl. te versoepelen.