Memorie van toelichting Fiscale verzamelwet 2021

Memorie van toelichting bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021).

Memorie van toelichting Fiscale verzamelwet 2021 (PDF | 34 pagina's | 443 kB)