Kamerbrief over evaluatie Beleidsnota Drinkwater 2014 en Hoofdlijnen Beleidsnota Drinkwater 2020

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer
over de hoofdlijnen van het drinkwaterbeleid voor 2020 en de jaren erna. Hiermee loopt zij vooruit op de Beleidsnota Drinkwater 2020 die zij naar verwachting eind 2020 naar de Kamer stuurt. Het evaluatierapport over de Beleidsnota Drinkwater 2014 stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over evaluatie Beleidsnota Drinkwater 2014 en Hoofdlijnen Beleidsnota Drinkwater 2020 (PDF | 4 pagina's | 201 kB)