Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise

Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)