Aanbieding aan de Tweede Kamer van Beleidsplan KB 2019 tot en met 2022, Evaluatierapport inzake KB en Pamflet opgesteld door de KB

Minister Van Engelshoven stuurt het beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek voor de jaren 2019 tot en met 2022 naar de Tweede Kamer.  Zij heeft dit ook gestuurd naar de Eerste Kamer.

Bij de brief zitten ook:

  • het evaluatierapport van de Commissie Evaluatie Koninklijke Bibliotheek;
  • een pamflet van de KB met een toelichting op dit rapport;
  • een afschrift van de reactie van de minister op deze documenten aan de voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de KB.