Kamerbrief over online reclame en opsporingsmogelijkheden voor de Stichting Reclamecode


Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Van der Molen (CDA), De Graaf (CU) en Kwint (SP). De motie ging over online reclame in social media. Daarnaast verzocht de motie om de opsporingsmogelijkheden van de Stichting Reclame Code te onderzoeken voor handhaving.