Beantwoording feitelijke vragen over kabinetsreactie op het SER-advies diversiteit in de top

Minister Van Engelshoven beantwoordt de feitelijke vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op het advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling' van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Beantwoording feitelijke vragen over kabinetsreactie op het SER-advies  diversiteit in de top (PDF | 18 pagina's | 528 kB)