Kamerbrief over stand van zaken uitvoering beleidsreactie commissie-Pechtold en moties en toezeggingen met betrekking tot erfgoed

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen uit de beleidsreactie op het advies van de onafhankelijke Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen (commissie-Pechtold). Daarnaast gaat zij in op een aantal moties en toezeggingen op het gebied van erfgoed.

Kamerbrief over stand van zaken uitvoering beleidsreactie commissie-Pechtold en moties en toezeggingen met betrekking tot erfgoed (PDF | 5 pagina's | 319 kB)