Bijlage Non-paper EU respons digitalisering in herstelstrategie na COVID-19

Bijlage het non-paper ‘EU response digitalisation and recovery strategy for COVID-19’ met de Nederlandse positie inzake digitalisering in relatie tot het te verwachten Europese Economic Recovery Programme.

Bijlage Non-paper EU respons digitalisering in herstelstrategie na COVID-19 (PDF | 4 pagina's | 317 kB)