Memorie van antwoord Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning Culturele en creatieve sector ivm Covid-19 crisis

Minister Van Engelshoven reageert op het verslag van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer. Het verslag gaat over het wetsvoorstel over de incidentele suppletoire begroting voor aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis.

Memorie van antwoord Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning Culturele en creatieve sector ivm Covid-19 crisis (PDF | 5 pagina's | 342 kB)