Voorhangbrief Besluit uitbreiding experimenten leeruitkomsten en flexstuderen

Minister Van Engelshoven stuurt het Besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gesttuurd. 

Voorhangbrief Besluit uitbreiding experimenten leeruitkomsten en flexstuderen (PDF | 1 pagina | 184 kB)