Kamerbrief over datum inwerkingtreding omvorming spoorbeheerder ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

Staatssecretaris Van Veldhoven meldt dat de datum waarop spoorbeheerder ProRail zal gaan functioneren als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt verschoven naar 1 juli 2021. In het Regeerakoord was eerder 1 januari afgesproken. De oorzaak van de vertraging ligt in omstandigheden door de crisis rondom het coronavirus. Het wetgevingstraject dat de omvorming moet regelen, is daardoor vertraagd.