Memorie van antwoord richtlijn audiovisuele mediadiensten

Minister Slob reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de richtlijn audiovisuele mediadiensten.

Memorie van antwoord richtlijn audiovisuele mediadiensten ( PDF | 6 pagina's | 169 kB )