Kabinetsappreciatie witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

Oordeel van het kabinet over het witboek van de Europese Commissie over buitenlandse subsidies op de interne markt. Met dit witboek schetst de Commissie de contouren van mogelijke instrumenten die de verstorende effecten van subsidies en andere overheidsondersteuning door derde landen op de interne markt moeten tegengaan.

Kabinetsappreciatie witboek buitenlandse subsidies op de interne markt ( PDF | 7 pagina's | 470 kB )