Kamerbrief TK bij herzien werkprogramma 2021 AWTI

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer het herziene werkprogramma 2020-2021 van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI). Zij gaat daarbij in op het werkprogramma. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Eerste Kamer.