Kamerbrief onderzoeken distributievergoeding, vensterprogrammering en WNT-maxima mediasector

Minister Slob stuurt 3 onderzoeksrapporten over maatregelen voor de publieke omroep naar de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij in op het onderzoek naar regionale vensterprogrammering en lagere maxima voor de Wet normering topinkomens (WNT in de mediasector.

Kamerbrief onderzoeken distributievergoeding, vensterprogrammering en WNT-maxima mediasector (PDF | 2 pagina's | 264 kB)

Hij stuurt de volgende 3 onderzoeksrapporten:

  • Validatie begroting landelijke uitrol regionale vensters door onderzoeksbureau Dialogic;
  • Onderzoek regulering distributievergoedingdoor een consortiumvan onderzoeksbureaus onder leiding Dialogic;
  • Bezoldigingssystematiek bestuurders publieke mediadomein door onderzoeksbureaus Panteia en AWV.