Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging mediawet 2008

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Mediawet 2008. Het wetsvoorstel houdt verband met de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep.