Ramingstoelichtingen incl. certificering beperking verliesverrekening en BIK

Toelichting op de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen in de Nota van Wijziging Beperking verliesverrekening en de Nota van Wijziging Baangerelateerde investeringskorting.

Ramingstoelichtingen incl. certificering beperking verliesverrekening en BIK (PDF | 12 pagina's | 415 kB)