Kamerbrief bij rapport onderzoek toegankelijkheid cultuurinstellingen

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer het eindrapport 'Onbeperkt cultuur beleven'. Het rapport gaat over het onderzoek naar toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een beperking. Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie op het onderzoek voor de begrotingsbehandeling cultuur naar de Kamer kan sturen.

Kamerbrief bij rapport onderzoek toegankelijkheid cultuurinstellingen (PDF | 2 pagina's | 213 kB)